Πιστοποιήσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρία Χ. Ντάβας Α.Β.Ε.Ε., από το 2005, είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000, από την European Quality Assurance Hellas, με πεδίο πιστοποίησης την Επεξεργασία και Εμπορία Προϊόντων Ξύλου, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις ποιότητας που θέτονται από τον ΕΛΟΤ. Έτσι:

  • Μειώνονται οι χρόνοι παράδοσης των παραγγελιών.
  • Μειώνονται οι ελλείψεις σε πρώτες ύλες.
  • Διασφαλίζονται τα πλέον κατάλληλα μέσα και οι συνθήκες για την εκτέλεση των εργασιών αλλά και την παροχή υπηρεσιών, ταυτόχρονα με τη συνεχή αναβάθμιση τους.
  • Γίνονται συνεχείς έλεγχοι επιβεβαίωσης συμμόρφωσης όλων των προκαθορισμένων προδιαγραφών.
  • Διορίζεται κατάλληλο δυναμικό για την εκτέλεση όλων των εργασιών.
  • Βελτιώνονται συνεχώς τα παρεχόμενα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες που παρέχονται.
  • Υπάρχει φροντίδα για την συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι διασφαλίζεται ο πελάτης για την ποιότητα του προϊόντος που παίρνει στα χέρια του.

cert-ntavas-tuv-austria

ΓΙΑ ΠΛΗΦΟΡΟΦΙΕΣ

Επικοινωνήστε με την εταιρία και μάθετε περισσότερα.

Mini Cart 0

Το καλάθι σας είναι άδειο.

espa