30 κωδικοί Egger Laminate (Φορμάικα) σε στοκ!

Η φορμάικα είναι ιδανικό υλικό για επαγγελματικούς χώρους καθώς συνδυάζει καλαισθησία και ανθεκτικότητα.
Η αντοχή της φορμάικας οφείλεται στην πολυεπίπεδη δομή και στις ιδιότητες του υλικού.
Επιπλέον, η Φορμάικα της Egger έχει διάσταση 280x131x0.8mm και είναι πιστοποιημένη από MED (Marine Equipment Directive) & ΙΜΟ (International Maritime Organization). Η πιστοποίηση αυτή την καθιστά κατάλληλη για χρήση και στη ναυπηγική βιομηχανία.

Διαθέσιμοι κωδικοί:
𝐇𝟑𝟕𝟑𝟎 𝐒𝐓𝟏𝟎 | 𝐇𝟏𝟔𝟑𝟔 𝐒𝐓𝟏𝟐 | 𝐔𝟏𝟎𝟒 𝐒𝐓𝟗 | 𝐅𝟏𝟖𝟔 𝐒𝐓𝟗 | 𝐇𝟑𝟑𝟗𝟓 𝐒𝐓𝟏𝟐 | 𝐔𝟕𝟑𝟐 𝐒𝐓𝟗 | 𝐇𝟏𝟏𝟏𝟑 𝐒𝐓𝟏𝟎 | 𝐇𝟑𝟒𝟑𝟎 𝐒𝐓𝟐𝟐 | 𝐇𝟑𝟏𝟕𝟎 𝐒𝐓𝟏𝟐 | 𝐔𝟕𝟔𝟕 𝐒𝐓𝟗 | 𝐅𝟖𝟏𝟐 𝐒𝐓𝟗 | 𝐖𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐒𝐓𝟗 | 𝐔𝟕𝟐𝟕 𝐒𝐓𝟗 | 𝐔𝟗𝟗𝟗 𝐒𝐓𝟐 | Η𝟏𝟐𝟕𝟕 𝐒𝐓𝟗 | 𝐔𝟕𝟎𝟐 𝐒𝐓𝟗 | 𝐖𝟏𝟎𝟎𝟏 𝐒𝐓𝟗 | 𝐔𝟗𝟗𝟗 𝐏𝐓 | 𝐖𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐏𝐌 | 𝐔𝟗𝟔𝟏 𝐏𝐓 | 𝐅𝟐𝟎𝟔 𝐒𝐓𝟗 | 𝐅𝟐𝟎𝟔 𝐏𝐌 | 𝐔𝟗𝟔𝟏 𝐒𝐓𝟐 | 𝐔𝟗𝟔𝟑 𝐒𝐓𝟗 | 𝐇𝟏𝟏𝟏𝟔 𝐒𝐓𝟏𝟐 | 𝐅𝟐𝟒𝟐 𝐒𝐓𝟏𝟎 | 𝐅𝟎𝟐𝟏 𝐒𝐓𝟕𝟓 | 𝐇𝟏𝟏𝟒𝟓 𝐒𝐓𝟏𝟎 | 𝐇𝟑𝟑𝟎𝟑 𝐒𝐓𝟏𝟎 | 𝐇𝟑𝟑𝟑𝟏 𝐒𝐓𝟏𝟎